Ankara Julianus Sütunu

yazar:

kategori:

Ankara’nın merkezinde, Ulus Meydanı’nda yükselen Julianus Sütunu, kentin en eski ve en önemli tarihi eserlerinden biridir. Roma İmparatoru Julianus onuruna MS 362 yılında dikilen bu anıt, yaklaşık 1700 yıldır Ankara’nın kalbinde dimdik ayakta durmaktadır. Bu blog yazısında, Julianus Sütunu’nun tarihçesi, özellikleri ve önemi hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız.

Julianus Sütunu’nun Tarihçesi

Julianus Sütunu, adını Roma İmparatoru Flavius Claudius Julianus’tan almaktadır. Julianus, MS 361-363 yılları arasında kısa bir süre Roma İmparatorluğu’nu yönetmiştir. “Julianus Apostata” (Dönek Julianus) olarak da bilinen imparator, Hristiyanlığı reddedip pagan inançlara dönmesiyle tanınır.

Sütun, İmparator Julianus’un MS 362 yılında Ankara’yı ziyareti sırasında dikilmiştir. O dönemde Ankara, Roma İmparatorluğu’nun Galatia eyaletinin başkentiydi ve önemli bir ticaret merkeziydi. Julianus’un ziyareti, kentin Roma İmparatorluğu içindeki önemini göstermektedir.

Sütunun Yapım Süreci

Julianus Sütunu’nun inşası, dönemin mühendislik ve mimarlık becerilerini sergilemektedir. Sütun, büyük blok taşların üst üste konulmasıyla oluşturulmuştur. Her bir blok taş özenle işlenmiş ve birbirine tam oturacak şekilde yerleştirilmiştir. Sütunun yapımında kullanılan taşlar, muhtemelen yakındaki taş ocaklarından getirilmiştir.

Sütunun üzerinde yer alan yazıtlar ve süslemeler, dönemin usta taş ustalarının elinden çıkmıştır. Bu detaylar, sütunun sadece bir anıt değil, aynı zamanda bir sanat eseri olduğunu göstermektedir.

Julianus Sütunu’nun Özellikleri

Julianus Sütunu, hem boyutları hem de tasarımıyla etkileyici bir yapıdır. Sütunun özellikleri şunlardır:

  1. Yükseklik: Sütun, yaklaşık 15 metre yüksekliğindedir.
  2. Malzeme: Sütun, büyük blok taşlardan yapılmıştır.
  3. Tasarım: Sütun, kaide, gövde ve başlık olmak üzere üç ana bölümden oluşur.
  4. Yazıtlar: Sütunun gövdesinde Latince yazıtlar bulunmaktadır.
  5. Süslemeler: Sütunun başlığında ve kaidesinde çeşitli süslemeler yer alır.

Sütun Üzerindeki Yazıtlar

Julianus Sütunu’nun en ilginç özelliklerinden biri, üzerindeki Latince yazıtlardır. Bu yazıtlar, sütunun dikilme amacını ve İmparator Julianus’a övgüleri içermektedir. Yazıtların tam çevirisi şöyledir:

“İyi talih! Efendimiz Flavius Claudius Julianus Augustus’un zaferi ve ebedi hükümdarlığı için, çok kutsal Galatia eyaletinin valisi ve konsülü Flavius Philippus tarafından dikilmiştir.”

Bu yazıt, sütunun hem İmparator Julianus’u onurlandırmak hem de Galatia eyaletinin Roma İmparatorluğu’na bağlılığını göstermek amacıyla dikildiğini ortaya koymaktadır.

Julianus Sütunu’nun Tarih Boyunca Önemi

Julianus Sütunu, dikildiği günden bu yana Ankara’nın simgelerinden biri olmuştur. Sütun, yüzyıllar boyunca şehrin merkezinde ayakta kalarak, Ankara’nın tarihine tanıklık etmiştir.

Roma ve Bizans Dönemleri

Roma İmparatorluğu döneminde, Julianus Sütunu şehrin en önemli anıtlarından biriydi. İmparatorluk propagandasının bir aracı olarak kullanılan sütun, aynı zamanda şehrin Roma İmparatorluğu içindeki önemini de vurguluyordu.

Bizans döneminde de sütun varlığını sürdürmüş, ancak pagan geçmişi nedeniyle Hristiyan yöneticiler tarafından çok fazla önemsenmemiştir. Buna rağmen, sütunun yıkılmaması ve korunması, onun tarihi ve mimari değerinin o dönemde bile anlaşıldığını göstermektedir.

Osmanlı Dönemi

Osmanlı İmparatorluğu döneminde Julianus Sütunu, Ankara’nın eski eserlerinden biri olarak varlığını sürdürmüştür. Osmanlı seyyahları ve tarihçileri sütundan bahsetmiş, ancak onun gerçek tarihini ve önemini tam olarak anlayamamışlardır. Buna rağmen, sütunun korunması için çaba gösterilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra, Julianus Sütunu’nun önemi yeniden anlaşılmıştır. Atatürk’ün Ankara’yı başkent yapma kararında, şehrin zengin tarihi mirasının da etkisi olmuştur. Julianus Sütunu, bu mirasın en önemli parçalarından biri olarak görülmüştür.

1930’lardan itibaren sütun çevresinde arkeolojik kazılar yapılmış ve sütunun tarihçesi daha iyi anlaşılmıştır. Aynı zamanda, sütunun korunması için restorasyon çalışmaları da başlatılmıştır.

Julianus Sütunu’nun Günümüzdeki Durumu ve Önemi

Günümüzde Julianus Sütunu, Ankara’nın en önemli tarihi eserlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ulus Meydanı’nda, modern binaların arasında yükselen sütun, kentin tarihiyle modern yüzü arasında bir köprü görevi görmektedir.

Koruma Çalışmaları

Julianus Sütunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmıştır. Düzenli olarak bakım ve onarım çalışmaları yapılmakta, sütunun gelecek nesillere aktarılması için çaba gösterilmektedir. Ayrıca, sütunun çevresindeki alan da düzenlenerek, ziyaretçilerin sütunu daha iyi görebilmesi ve inceleyebilmesi sağlanmıştır.

Turizm Açısından Önemi

Julianus Sütunu, Ankara’yı ziyaret eden turistlerin mutlaka görmek istediği yerlerden biridir. Sütun, Roma döneminden kalan en iyi korunmuş eserlerden biri olarak, Ankara’nın zengin tarihini gözler önüne sermektedir. Ayrıca, sütunun konumu nedeniyle, Ankara Kalesi ve Roma Hamamı gibi diğer tarihi eserlerle birlikte bir rota oluşturmaktadır.

Kültürel Miras Olarak Değeri

Julianus Sütunu, sadece bir tarihi eser değil, aynı zamanda Ankara’nın kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. Sütun, kentin Roma dönemindeki önemini ve zengin geçmişini simgelemektedir. Bu nedenle, Ankaralılar için gurur kaynağı, tarih meraklıları için ise değerli bir araştırma konusudur.

Julianus Sütunu, yaklaşık 1700 yıldır Ankara’nın kalbinde dimdik ayakta duran bir tarih hazinesidir. Roma İmparatorluğu döneminden günümüze kadar ulaşan bu anıt, kentin zengin geçmişini ve kültürel mirasını temsil etmektedir.

Sütunun varlığı, Ankara’nın tarih boyunca önemli bir merkez olduğunu göstermektedir. Roma İmparatoru Julianus’un onuruna dikilen bu anıt, aynı zamanda dönemin mühendislik ve sanat becerilerini de sergilemektedir.

Günümüzde Julianus Sütunu, Ankara’nın modern yüzüyle tarihi dokusunu birleştiren bir simge haline gelmiştir. Kentin merkezinde, yüksek binalar arasında yükselen bu antik anıt, ziyaretçilere Ankara’nın çok katmanlı tarihini hatırlatmaktadır.

Sonuç olarak, Julianus Sütunu sadece bir tarihi eser değil, aynı zamanda Ankara’nın kimliğinin ve karakterinin önemli bir parçasıdır. Bu değerli mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması, kent tarihinin ve kültürünün sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır.


Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir